Disclaimers

Privacy Disclaimer

It's a Joke

It’s a Joke, gevestigd aan de Kamerlingh Onnesstraat 27J te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

It’s a Joke

https://www.itsajoke.nl
Kamerlingh Onnesstraat 27J (b.g.)
Alkmaar
06 – 40 43 90 90
KvK 54726212
BTW NL001350120B86
NL54 KNAB 0256354316

Privacy

Joke is de Functionaris Gegevensbescherming van It’s a Joke. Zij is te bereiken via privacy@itsajoke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
It’s a Joke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via disclaimer@itsajoke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
It’s a Joke verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren
  • Om u te vertellen dat u een prijs/actie pakket hebt gewonnen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
It’s a Joke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (NAW) > Tot klant verzoek indient of geen klant meer is.
Email adres > Tot klant verzoek indient of geen klant meer is.
Telefoonnummer > Tot klant verzoek indient of geen klant meer is.
Of klant winnaar is geweest > Tot klant geen klant meer is.

Delen van persoonsgegevens met derden
It’s a Joke verstrekt geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van email en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening/overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
It’s a Joke gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verbetering van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door It’s a Joke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@itsajoke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

It’s a Joke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht indienen bij Autoriteit Persoons gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
It’s a Joke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via disclaimer@itsajoke.nl

Op de gehele site en zijn inhoud berust het auteursrecht welke eigendom is van It’s a Joke. Niets van deze website mag op geen enkel wijze gebruikt, hergebruikt, aangepast, of verwezen worden naar, zonder uitdrukkelijke toestemming van It’s a Joke.

Disclaimer

Alle inhoud (tekst, foto’s, code, etc) zijn eigendom van It’s a Joke. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van It’s a Joke in welke vorm dan ook gereproduceerd en/of (her)gebruikt worden.

Het auteursrecht van de gehele website (inclusief broncode) behoort toe aan It’s a Joke. Voor het vragen van toestemming kunt u mailen naar: privacy@itsajoke.nl

Getoonde producten en foto’s zijn ter illustratie van ons assortiment. Producten kunnen i.v.m. verkoop reeds uit of geen onderdeel meer van het assortiment zijn.

We proberen de website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Toch wijzen wij u erop dat aan deze website geen rechten ontleent kunnen worden.

Het It’s a Joke Team

Content Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleent worden.

Op alle content en techniek gebruikt op/in deze website berust het auteursrecht, waarvan de rechten eigendom zijn van It’s a Joke. Website content of techniek mag NIET zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van It’s a Joke (her)gebruikt worden.

Het It’s a Joke Team