Chinese geluksmunten

Chinese geluksmunten worden gezien als token voor rijkdom, geluk en succes zowel op het persoonlijke vlak als zakelijk. Door een Chinese geluksmunt in je portemonnee te dragen zal niet alleen al je verworven rijkdom beschermd zijn, maar zou dit zich ook vermenigvuldigen. Deze munten zijn ook in China zelf heel populair. Er is vrijwel geen Chinees die er niet een bij zich heeft of om zijn nek heeft hangen. Met name in de Feng Shui zijn de Chinese munten zeer populair.

Feng Shui (spreek uit als: fang sjweej) is de meer dan 3000 jaar oude filosofie die leert hoe de omgeving het geluk kan beïnvloeden. Feng Shui wordt als pseudowetenschap beschouwd. Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’, naar het begrafenisboek Zang Shu (葬書) dat zegt: “Qi drijft op de wind (feng) en verspreidt, maar blijft waar het water (shui) tegenkomt”. Feng Shui leert welke invloeden vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens hebben, en ook hoe negatieve invloeden veranderd kunnen worden in positieve. Feng Shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie tussen natuurlijke en gecreëerde vormen. Alles wat de mens maakt is in wezen niet natuurlijk, maar kan wel met die natuur in harmonie gebracht worden. Het doel van Feng Shui is om onze leef- of werkomgeving zo aan te passen dat een harmonieuze stroming van Qi gestimuleerd wordt. In de Chinese filosofie draait alles om harmonie en evenwicht tussen de tegengestelde, maar elkaar complementerende krachten yin en yang.

Het eerste Chinese geld werd vervaardigd rond 770 v.Chr. De oudste ‘munten’ waren in brons gegoten modellen van messen en spaden met Chinese karakters erop; tegelijk daarmee begon het gebruik van ‘cash’, ronde bronzen munten met een vierkant gat om er een touw doorheen te kunnen rijgen. Aan de hand van het opschrift zijn deze munten goed te identificeren. Ze werden vaak per streng verhandeld vanwege de geringe waarde van de individuele munten. Tot in het begin van de 20e eeuw bestond het Chinese muntverkeer hoofdzakelijk uit ‘cash’.

 

Het Shanghai-museum heeft een collectie van ongeveer 120.000 oude Chinese voorwerpen. Het heeft een belangrijke collectie bronzen, die dateren vanaf de 18e eeuw v.Chr. (de Chinese bronstijd). Zo omvat de collectie ongeveer 7000 munten, te zien in de galerij van de Chinese munten. Zij tonen de ontwikkeling van de Chinese munt en de groei van de economische uitwisseling tussen China en het buitenland.

(Bron: H. Timmers / Wikipedia)